| |     ћирилица | latinica  
Home
Citizenship application status

Уколико ваш број није објављен на списку, захтев за пријем у држављанство је још увек у поступку одлучивања.

Напомена: Неопходно је заказати термин у Генералном конзулату како бисте подигли решење о пријему у држављанство или предали допуну захтева. Више информација о поступку заказивања можете пронаћи на следећем линку  ЗАКАЗИВАЊЕ

 

I   РЕШЕНИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО

 

2007: 944, 

2008: 385, 990, 1338,

2009: 1090, 

2010: 134, 140, 295, 299, 376, 840, 1016, 1123,

2011: 131, 176, 

2012: 09, 165, 241, 262, 296, 

2013: 66, 104, 111, 171, 177, 230, 282, 447, 494, 497, 

2014: 

2015: 123, 133, 349, 358, 414, 579, 

2016: 97, 757, 

2017: 428, 851, 1479, 

2018: 891, 985, 1256

2019: 744,

 

 

II ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОПУНИТИ

 

2002: 553, 

2003:

2004:

2005: 623, 638, 1166,

2006: 441, 

2007: 571, 748, 855, 989, 1122, 

2008: 29, 183, 365, 371, 377, 383, 388, 498, 513, 640, 760, 840, 897, 922, 933, 945, 995, 1011, 1031, 1067, 1309, 1317, 1319, 1329, 1336, 1341, 1397, 1398, 

2009: 25, 30, 240, 244, 250, 253, 408, 412, 617, 702, 705, 711, 859, 1064, 1078, 1087, 

2010: 285, 730, 808, 840, 860, 899, 1016, 1139, 1263, 

2011: 08, 34, 42, 131, 166, 

2012: 68, 112, 113, 123, 238, 264, 300, 

2013: 69, 100, 250, 251, 267, 312, 417, 524, 

2014: 82, 111, 141, 301, 383, 462, 701, 

2015: 17, 73, 142, 178, 180, 220, 267, 561, 572, 662, 699, 702, 703

2016: 151, 201, 228, 242, 273, 274, 345, 397, 546, 656, 692, 699, 778, 1182, 1199, 

2017: 66, 67, 106, 276, 386, 389, 442, 630, 731, 787, 795, 914, 922, 1029, 1131, 1133,  1223, 1224, 1254, 1296, 1438, 1439, 1447, 1579, 1605, 

2018: 87, 88, 423, 985, 

2019: 878, 


Print version
Consular services
05.02.2016, 13:00, ukidanje viza
Citizenship application status
NOTICE REGARDING CHANGE IN VISA REGIME
Passport applications
Jurisdiction
Travel Documents
Travel to Serbia
Customs
Citizenship
Status Issues
Documents Certification
Military Service
Other Services
Travel Abroad
Consular Fees
Application Forms