| |     ћирилица | english  
Naslovna
OBAVEŠTENJE O VIZAMA

Obaveštavamo da je Vlada Republike Srbije na sednici koja je održana 30. oktobra 2014. godine, usvojila Odluku o ulasku bez viza nosioca stranih putnih isprava, koji poseduju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država. Ova Odluka se primenjuje i na nosioce stranih putnih isprava koji imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama.

Navedene kategorije lice mogu da uđu, tranzitiraju ili borave bez vize u Republici Srbiji najduže 90 dana, u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka..

Ova Odluka se ne primenjuje na nosioce putnih listova i putnih isprava koje se izdaju u skladu sa međunarodnim konvencijama.

Odluka stupa na snagu 08. novembra 2014. godine.Konzularne usluge
OBAVEŠTENJE O VIZAMA
Zahtevi za prijem u državljanstvo - REŠENJA i DOPUNE
Biometrijske putne isprave
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari